พิธีประกาศความร่วมมือด้านการทดลองอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมครั้งแรกประเทศไทย กรุงเทพฯ – 13 มิถุนายน 2567 : Mr. Ma Minggeng, Chinese Counsellor for Science & Technology  และนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

ทุนนักกีฬา ม.เทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2567 ข้อกำหนดคุณสมบัติ 

9 หลักสูตร รองรับคนทำงาน เปลี่ยนประสบการณ์มาเป็นใบปริญญา เปลี่ยนเวลามาเป็นโอกาสในชีวิต

สายการเรียน

INTERNATIONAL COLLEGE

INTERNATIONAL COLLEGE

เรียนต่อ ต่างประเทศ   2+2 Programme

เรียนต่อ ต่างประเทศ 2+2 Programme

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ<br>อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมกระบวนการ(เคมี)

วิศวกรรมกระบวนการ(เคมี)

วิศวกรรมอุตสาหการและ<br>โลจิสติกส์ <br>(Industrial and Logistics Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการและ
โลจิสติกส์
(Industrial and Logistics Engineering)

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์<br> (สาขา Embedded IoT and Network)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สาขา Embedded IoT and Network)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์<br> (สาขา Data science and System Management)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สาขา Data science and System Management)

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทคโนโลยีดิจิทัล<br>มัลติมีเดียอาร์ต

เทคโนโลยีดิจิทัล
มัลติมีเดียอาร์ต

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

การตลาดยุคดิจิทัล

การตลาดยุคดิจิทัล

การจัดการและการเป็น<br>ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

การจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

สัตวแพทยศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

การพยาบาลสัตว์

การพยาบาลสัตว์

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาโท

เรียนต่อ ออสเตรเลีย   2+2 Programme

เรียนต่อ ออสเตรเลีย 2+2 Programme

เรียนต่อ อังกฤษ <br>   2+2 Programme

เรียนต่อ อังกฤษ
2+2 Programme

เรียนต่อ จีน <br>    2+2 Programme

เรียนต่อ จีน
2+2 Programme

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ไขคำย่อย CAD CAM CNC คืออะไร สำคัญอย่างไรต่องานวิศวะ

ไขคำย่อย CAD CAM CNC คืออะไร สำคัญอย่างไรต่องานวิศวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร “ชื่อนี้การันตีอนาคตการทำงาน”

หากคุณกำลังวางแผนในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย และสนใจในคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

“มหานคร” คือมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน เพราะ ที่นี่เรามุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดมาตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2533

การสมัครเรียนมหาวิทยาลัย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คุณจะได้รับการเรียนการศึกษาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วนพร้อมให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้เรียนรู้และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเรามีสาขาวิชามากมายให้คุณได้เลือกศึกษาไม่ว่าจะเป็น 

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมกระบวนการ)

วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สาขา Embedded IoT and Network)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สาขา Data science and System Management)

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เทคโนโลยีดิจิทัล มัลติมีเดียอาร์ต

ในส่วนของคุณที่สนใจสมัครเรียนมหาลัย ในคณะบริหารธุรกิจ แน่นอนว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก็ได้สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตนั้นได้รู้จักและลงมือสร้างแผนธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้งกระบวนการเช่นกัน ณ คณะบริหารธุรกิจของเรามีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีทันสมัย มีสถาบันนวัตกรรมมหานคร, สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ทำให้บัณฑิตเกิดทักษะ ความชำนาญ ได้รับประสบการณ์ตรงและพร้อมเข้าสู่สนามแข่งขันของการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสามารเลือกสมัครเรียนมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

การตลาดยุคดิจิทัล

บัญชีบัณฑิต

ดังนั้นการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นตัวเลือกหลักสำหรับคุณในการเข้ารับการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคุณ

เรามีหลากหลายหลักสูตรปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ทุกหลักสูตรของเราพร้อมสร้างคุณให้เป็นบุคลากรคุณภาพและ เป็นผู้นำที่มีทักษะการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงและมีแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 19 สาขา ปริญญาโท 14 สาขา และ ปริญญาเอก 6 สาขา มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกหลากหลายสถาบัน จะเรียนต่อ ป ตรี-ป.โท วันอาทิตย์ หรือ เรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์ มหาลัยของเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

สมัครเรียน มหาลัย MUT

MUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เราเปิดสอน 3 คณะวิชา มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย เน้นเฉพาะสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของเรา และเป็นความต้องการกำลังคนของประเทศ สมัครเรียนคลิกเลย

“มหานคร ความรู้คือพลัง ปลูกฝังทักษะที่จำเป็นเพื่อยุคปัจจุบันและอนาคต”

ทุนนักกีฬา ม.เทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2567 ข้อกำหนดคุณสมบัติ 

9 หลักสูตร รองรับคนทำงาน เปลี่ยนประสบการณ์มาเป็นใบปริญญา เปลี่ยนเวลามาเป็นโอกาสในชีวิต

Events

อ่านต่อทั้งหมด >>>
[MEC id=”547″]
The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

"ความรู้คือพลัง" กับ "การบริการวิชาการแก่สังคม" (ในยุคดิจิทัล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้บริการ ดาวน์โหลดฟรี

หนังสือความรู้พื้นฐานทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

ผู้เขียน ศ. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save